Bekommert God Zich om Ossen?

Over het herstel van de Bijbelse doctrine van rentmeesterschap

Ruben Alvarado

Vertaling: Benjamin Lensink

De leer van het rentmeesterschap is een van de meest wijdverbreide doctrines in de kerk van vandaag. Op basis daarvan begrijpen we dat het onze christelijke plicht is om rentmeesterschap uit te oefenen over de planeet, Gods schepping. Toch behoort deze doctrine ook tot de minst onderzochte. Er worden belangrijke aannames gedaan zonder dat er een serieuze poging wordt ondernomen om te ontdekken of ze door de Schrift worden ondersteund en of ze de enorme bovenbouw die erop is gebouwd wel kunnen dragen. Want op basis van deze aannames worden zeer ernstige claims gemaakt, waarbij de kerk wordt opgeroepen om een massaal opdringerig programma te onderschrijven dat de natuur ziet als het lijdende slachtoffer van een roofzuchtig mensdom. Roept de Bijbel christenen, ja zelfs de mensheid, op om de rol van planetair rentmeesterschap op zich te nemen om de natuur te behoeden voor de kwetsende interventie van de mensheid? Dat is de vraag die in dit boek onderzocht wordt.

  • ISBN Complete: 978-90-76660-73-8
  • Publication Date: April 16th, 2023
  • Perfect Bound: B&W, 6 x 9 in or 229 x 152 mm
  • Page Count: 120
  • Retail price
    • softcover: $13.99/ £11.99/ €12.99
    • ebook: $5.99
Purchase the softcover version
Purchase the ebook version

Advance copies available upon request: click here